ประสบการณ์ในการบริการติดตั้งเครื่องไล่นกมากว่า 10 ปี
จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00น

Mail To Us

std.co.th@gmail.com

Call for help:

(089)108 8738

Address

40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48 บางเขน กรุงเทพฯ

ทำงานโดยการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 V. (กระแสไฟฟ้าบ้านทั่วไป) ให้เป็น ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงประมาณ 8,000 โวลท์ แต่ความถี่กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมานั้นต่ำเพียง 5 มิลลิแอมป์เท่านั้น (ต่างจากกระแสไฟฟ้าบ้านทั่วไป ซึ่งความถี่กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาคือ 10-15 แอมป์) และจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นลวดที่นำมาใช้สำหรับป้องกันนก เมื่อนกเข้าใกล้บริเวณแนวเส้นลวดจะรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากในบริเวณแนวเส้นลวดจะมีสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ แต่ถ้านกยังดื้อที่จะเข้าไป เมื่อสัมผัสกับแนวเส้นลวด จะถูกไฟฟ้าช็อตเป็นเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกหนังสติ๊กดีด ทำให้ตกใจและบินหนีไป ไม่ทำให้ถึงตาย เพราะปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายมีไม่มาก

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนก, คน หรือสัตว์เลี้ยงที่ไปสัมผัสกับแนวเส้นลวดจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับในบ้าน ซึ่งมีแรงเคลื่อนเพียง 220 โวลท์ แต่กระแสไฟฟ้าจะไหลตลอดเวลา เมื่อสัมผัสถูกร่างกาย ร่างกายก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าเข้าไปมากจึงทำให้ถึงตายได้

ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานของเครื่อง ที่สามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติที่ต่ำกว่า 15 มิลลิแอมป์ได้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมานั้นต่ำเพียง 5 มิลลิแอมป์เท่านั้น หากมีความผิดปกติกับระบบไฟฟ้า เครื่องจะส่งสัญญาณเตือน และหากไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 1 นาที เครื่องจะหยุดการทำงานทั้งหมดทันที เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย หรือ ความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร, คน หรือทรัพย์สินต่างๆ

การใช้เบรคเกอร์จับสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติที่ 15 มิลลิแอมป์ จะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าที่ต่ำถึง 5 มิลลิแอมปได้ จึงทำให้เบรคเกอร์ไม่สามารถตัดการทำงานของเครื่องได้ เมื่อกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ไฟฟ้าสามารถรั่วลงเครื่องจักรได้ ที่สำคัญคือ เมื่อเบรคเกอร์ไม่สามารถจับสัญญาณไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 15 มิลลิแอมป์ได้ ก็จะไม่ตัดระบบไฟฟ้า จึงอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าวิ่งลงเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรเสียหาย หรือเกิดเพลิงไหม้ได้ เช่นกัน

ข้อดีของการติดตั้งเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT

  1. ประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้ประมาณ 50% ของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากสามารถเปิดหน้าต่างห้องได้ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ทุกครั้งที่ใช้ห้องไม่ว่าจะมีผู้ใช้ห้องมาก หรือน้อยก็ตาม
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและค่าจ้างพนักงานมาทำความสะอาดมูลนก
  3. ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่อาจมาจากนก เช่น ไข้หวัดนก, ไข้สมองอักเสบฯลฯ
  4. ภาพลักษณ์ที่สวยงามของอาคาร
  5. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  6. ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถปรับตัวต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้