ประสบการณ์ในการบริการติดตั้งเครื่องไล่นกมากว่า 10 ปี
จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00น

Mail To Us

std.co.th@gmail.com

Call for help:

(089)108 8738

Address

40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48 บางเขน กรุงเทพฯ
10

Years of Experience

About Us

บริษัท ทวิธาดา จำกัด ประสบการณ์กว่า 10 ปี

เป็นบริษัทของคนไทย ก่อตั้งจากกลุ่มวิศวกรในสาขาต่างๆที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 10 ปี ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานต่างๆในด้านวิศวกรรม เช่น การเคลือบพื้นโรงงาน, เคลือบป้องกันการรั่วซึม ตลอดจนธุรกิจการรับบริการแก้ไขปัญหาจากนก รับให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ และประเมินวิธีการขับไล่ และป้องกันนก

จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้งเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า, ติดตาข่ายป้องกันนก, ติดตั้งหนามป้องกันนก และทาเจลไล่นก ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบเช่น ติดตั้งระบบงานต่างๆ เช่น งานเคลือบพื้นกันลื่น, งานเคลือบป้องกันการรั่วซึม งานทาเจลไล่นก, ติดตาข่าย, ติดตั้งหนาม หรือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันและขับไล่นก และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น จึงทำให้บริษัทฯ มีการให้บริการที่หลากหลายครบวงจร ตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้ ง่ายต่อการควบคุมต้นทุน และสะดวกในการทำงาน

งานระบบเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานที่ดี รวดเร็ว และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จากประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการของบริษัทฯ ที่ล้วนแต่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้านเช่น ติดตั้งระบบงานต่างๆ เช่น งานเคลือบพื้นกันลื่น, งานเคลือบป้องกันการรั่วซึม งานทาเจลไล่นก, ติดตาข่าย, ติดตั้งหนาม หรือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันและขับไล่นก

บริษัทฯ ได้ศึกษาพัฒนาวิธีการไล่นกจากการใช้เจลไล่นก ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลในระยะสั้น มาเป็นวิธีการไล่นกที่ได้ผลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นด้วยการใช้ เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT คือการนำระบบไฟฟ้ามาใช้ในการไล่นก เราได้ศึกษา และทดสอบความปลอดภัยของเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT ที่มีต่อผู้ใช้, เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า เราคือผู้คิดค้นวิธีไล่นกด้วยเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ผ่านการทดสอบระบบไฟฟ้าจาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ (สวทช.) และจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

วิสัยทัศน์

บริษัท ทวิธาดา จำกัด
for Our BIRD PROTECT

มุ่งพัฒนา, ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ, การให้บริการที่ดี และรวดเร็ว ในการขับไล่นกพิราบและนกชนิดอื่นๆ รวมถึงการป้องกันนก เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

นโยบาย และปรัชญาการบริหารงาน

บริษัท ทวิธาดา จำกัด

ในการดำเนินธุรกิจของ ทวิธาดา (Twiethada) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการและความมีคุณภาพสูงสุด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิใช่เพียงการซื้อ หรือการให้บริการเพียงครั้งแรกแล้วสิ้นสุด แต่การบริการหลังการขาย คือหัวใจที่สำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้กับลูกค้า รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายและให้บริการนั้นด้วย ณ. จุดนี้เองบริษัทฯ ได้ก้าวสู่แวดวงธุรกิจโดยได้คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี และรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่สามารถนำบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและขับไล่นก และเป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการแก้ปัญหาที่เกิดจากนก ด้วยสโลแกน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง บริษัท ทวิธาดา จำกัด จะมุ่งมั่นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด แก่ลูกค้า มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงทำให้มีมาตรฐาน และความเสมอภาคทางธุรกิจของตัวแทนจำหน่าย และดูแลตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เสมือนหนึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

Contact Us

บริษัท ทวิธาดา จำกัด