ข้อมูลเบื้องต้น...ผลิตภัณฑ์ เจลขับไล่นก

 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน นกต่างๆได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้งมูลของนกที่ถ่ายไว้ ยังสร้างความสกปรกแก่บริเวณตัวอาคาร และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคหลาย ชนิดมาสู่มนุษย์ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ,โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม,ไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดนก เป็นต้นทำให้เสียเงินเสียเวลาในการดูแลรักษา หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นมนุษย์จึงหาวิธีต่างๆ เพื่อขับไล่และป้องกันก่อนที่นกจะมาสร้างปัญหาซึ่งแต่ละวิธีการที่ใช้กัน อยู่นั้นอาจยังไม่สามรถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น

แคตตาล็อค

 

การติดตั้ง ตาข่ายคลุมและตะแกรงครอบจะได้ผลระยะหนึ่งโดยนกสามารถจะอาศัยอยู่บนตะแกรงและตาข่ายหรือทำลายเข้าไปอาศัยได้ผลเสียตามมาก็คือ ทำให้ทัศนียภาพของสถานที่นั้นต้องเสียไป


 

การใช้น้ำยาเคมีที่มีกลิ่น จะได้ผลในช่วงที่กลิ่นยังระเหยตัวไม่หมดและเมื่อเวลาผ่านไป นกก็จะเคยชินกับกลิ่น และสีของน้ำยาเคมมีก็จะให้ผนังและโครงสร้างของอาคารสกปรกเลอะเทอะอีกด้วย

การปั้นรูปนก หรือรูปสัตว์อื่นๆไว้ตรงบริเวณนั้นเพื่อให้นกกลัวจะได้ผลระยะหนึ่งหลังจากนั้นนกก็จะเกิดตวามเคยชิน 


 การใช้แสงไฟส่อง หรือการใช้ กระจกสะท้อนแสงจะทำให้นกแค่ตกใจในระยะแรกและต่อมานกก็ จะเกิดความเคยชิน

การจุดประทัดและการใช้ปืน ยิงได้ผลในชั่วขณะต้องเสียเวลาทำตลอดเมื่อหยุดนกก็จะกลับมาเช่นเดิม

การใช้ยาเบื่ออาจจะได้ผล แค่ครั้งแรกเมื่อใช้ซ้ำนกก็จะรู้ทันจึงใช้ไม่ได้ผลและนกที่ตายจะส่งกลิ่น เหม็นไปทั่ว


การใช้จาระบีทาตามจุดต่างๆ จะได้ผลในระยะหนึ่งเนื่องจากจาระบีมีคุณสมบัติ แห้งตัวได้และเมื่อถูกแสงแดดจาระบีก็จะละลายตัวและไหลเยิ้มทำให้ในบริเวณ ที่ทาสกปรกเลอะเทอะทำความสะอาดยาก

การใช้เทคโนโลยีที่มีราคา สูง เช่นเครื่องกำเนิดความถี่ต่ำ(Ultra Sonic)หรือ เครื่องยิงแสงเลเซอร์ เป็นต้น


จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวฯ เราจึงได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆของนกและทำการคิดค้นวิจัยและพัฒนาจนสรุปและได้มาซึ่งวิธีการขับไล่และป้องกันนกอย่างได้ผลด้วยการตัดวงจร ชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของนกโดยการใช้เจลวางไว้ตามจุดต่างๆ ที่นกชอบอยู่อาศัยและเมื่อนกมาสัมผัสเจลที่ี่จุดนั้นจะทำให้ระบบประสาทของนกถูกรบกวน และทำให้ขาของนกเหนียวเหนอะหนเกิดความรำคราญไม่สะดวกในการดำเนินชีวิต


ในระยะเวลาหนึ่งนกจึงเข็ดและไม่กล้ากลับมาอีกโดยเจลจะทำหน้าที่ควบคุมไอ ระเหยให้ออกฤทธิ์รบกวนนกในขณะมาสัมผัสเจลและด้วยคุณสมบัติเหมือนกาวมีความเหนียวสูงไม่แห้งตัวและทน ต่สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดีจึงสามารถสร้างความรำคราญให้แก่นก และสามารถใช้งานได้ หลายปี ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์และทดลองใช้กับสถานที่ต่างๆมาแล้วกว่า 11 ปี รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนาสูตรเจล พร้อมทั้งคิดค้นเทคนิคและวิธีการติดตั้งใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิผล และคุณภาพสูงสุดในการใช้งาน....